Investments

Investments

Vandaag zaaien voor de wereld van morgen. Al meer dan 20 jaar zijn wij een actieve lokale en internationale investeerder. Wij geloven in directe en langdurige relaties en werken samen met partners die een eigen identiteit en een uniek onderscheidend vermogen hebben.

Investeren voor de lange termijn

Wij hechten veel waarde aan samenwerking en investeren in fondsen van, en co-investeren naast onze partners. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er sprake is van gedeelde waarden. Op deze manier versterken wij onze partners die, net als wij, een duurzame en stabiele langetermijnvisie nastreven.

 

Nick van Winsen, Managing Director Investments

Nieuwgeluk Investments is overwegend actief in Nederland, Europa en de Verenigde Staten. Wij investeren in private equity, beursgenoteerde aandelen en alternatives.

Nick van Winsen, Managing Director Investments

Categorieën

Private equity

Wij investeren in de best presterende fondsmanagers met groeipotentieel, een goede (bedrijfs)cultuur en altijd met een langdurige relatie als uitgangspunt. Dit blijkt ook uit onze portefeuille, die uit veel opeenvolgende fondsen bestaat.

Beursgenoteerde aandelen

Via onze intern beheerde aandelenportefeuille laat Nieuwgeluk haar visie op de toekomst tot uiting komen. Wij investeren wereldwijd in beursgenoteerde aandelen, vooral in ontwikkelde markten. Een van onze ‘beliefs’ is actief beleid, waarvoor wij een selectie maken van een groep ‘best in class’ managers om mee samen te werken.

Alternatives

Onze focus ligt vooral op private debt. Het uitgangspunt is dat alternatieve investeringen zowel een aantrekkelijk rendement-risicoprofiel hebben en voldoende diversificatie bieden.

Co-investeringen

Door te co-investeren met onze partners ontstaat de mogelijkheid om direct te participeren in een onderneming en tegelijkertijd een nog betere band op te bouwen met onze langetermijnrelaties.

Door onze langetermijnvisie, die gebaseerd is op vertrouwen, verbintenis en wederzijdse waardering, bouwen wij warme en succesvolle relaties op met onze partners en collega’s.
Investments team,